Interiørservice AS

Interiørservice AS er ei handverkerbedrift på Stord. Me tilbyr maling, tapetsering og gulvlegging. Me kjem gjerne heim på ein befaring.

Telefon: 982 05 395

Epost: post@interiorservicestord.no

Besøksadresse:
Ringvegen 12, 5412 Stord

post@valvatne.no+47 53 40 20 70
Ringvegen 12, 5412 Stord
Ei Wordpress-løysing frå BYRÅET SYDVEST

Personvernerklæring